Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Szkolenie dwudniowe

Sztuka skutecznej prezentacji
komunikatywnie ? oryginalnie ? przekonująco

?Dobra przemowa musi zawierać trzy elementy.
Pierwszy ? to dobry wstęp. Drugi ? to dobre zakończenie.
I trzeci, aby te dwa nie były w zbyt dużej odległości od siebie.?
W. Churchill

 

I. Idea szkolenia: kreatywność - komunikacja - perswazja

Celem szkolenia jest rozwinięcie zdolności:

 • retorycznych, tzn. zasad i technik przemawiania do większej grupy odbiorców,
 • umiejętności komunikatywnego (postulat zrozumiałości) i skutecznego (postulat perswazyjności) przemawiania do słuchaczy,
 • myślenia w fazie przygotowania koncepcji wystąpienia poprzez poznanie technik retorycznych i technik kreatywnego myślenia.

II. Metodologia szkolenia. Koncepcja: wydłużenie procesu uczenia

Przed szkoleniem:

 • Rozmowa ze Zleceniodawcą - doprecyzowanie celu szkolenia, opracowanie casusów z życia zawodowego uczestników, które będą wykorzystane podczas warsztatu.

 • Ankieta skierowana do uczestników szkolenia w celu określenia wiedzy z zakresu prezentacji oraz diagnozy oczekiwań.

 • Przesłanie dla każdego uczestnika zadania, którego celem będzie opracowanie krótkiej prezentacji.

W trakcie szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. Każdy z uczestników, w trakcie zajęć przygotowuje poszczególne fragmenty swojego wystąpienia. Następnie przedstawia swoją prezentację, która jest nagrywana kamerą. Kolejnym krokiem jest odtwarzanie materiału i poddanie go analizie, w celu dostarczenia informacji do dalszego indywidualnego rozwoju każdego z uczestników. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną autorskie materiały filmowe EdisonTeam.pl, ilustrujące fazy wystąpienia, techniki retoryczne.

Po szkoleniu:

Każdy z uczestników otrzymuje:

 • Płytę DVD ze swoim wystąpieniem (w terminie do 14 dni)

 • Klipem podsumowującym szkolenie (w terminie do 14 dni)

 • Audiobook ? 21 lekcji dotyczących sztuki prezentacji publicznej (21 dni po szkoleniu).

Wydłużony proces szkoleniowy:

       
Przed szkoleniem   Po szkoleniu
             
            Audiobook
          Klip podsumowujący
        Płyta DVD z wystąpieniami
      Szkolenie (warsztaty)
    Zadanie dla uczestników
  Ankieta
Rozmowa ze Zleceniodawcą - cele szkolenia
Czas ---->

 

III. Zarys tematyczny warsztatów

 1. Wizerunek ? autoprezentacja, komunikacja niewerbalna w wystąpieniach.

  • Zasady kreowania wizerunku podczas prezentacji\konferencji.
  • Wizerunki wykorzystywane w spotkaniach biznesowych.
  • Główne elementy komunikacji niewerbalnej w prezentacji publicznej.
  • Gestykulacja jako sposób oddziaływania na słuchacza.
  • Trening nawyków gestykulacyjnych.
  • Dramaturgia ? recepta na dynamikę i rytm wypowiedzi.
  • Postawa ciała, pozycja podczas prezentacji.
  • Reguły komunikacji z większą grupą słuchaczy.
 2. Przygotowanie do wystąpienia ? jak przygotować materiał do prezentacji?

  • Techniki kreatywnego myślenia stosowane w przygotowaniu materiału do wystąpienia ? metoda ?Mapa myśli? (T. Buzana), metoda ?PPP?.
  • Zasady poszukiwania i opracowania ilustracji do wystąpienia głównych tez prezentacji.
  • Proces kreatywnego myślenia ? stymulacja w poszukiwaniu pomysłów, poszukiwanie oryginalnego ujęcia tematu.
  • Praktyczny sposób przygotowania notatek do prezentacji.
 3. Skuteczna argumentacja ? jak przygotować argumentację do prezentacji i budować kontrargumenty?

  • Techniki retoryczne i ich funkcje w prezentacji.
  • Zasady skutecznej argumentacji.
  • Klasyfikacja sofizmatów (błędów logicznych) stosowana w biznesie.
  • Środki perswazji stosowane w prezentacjach.
  • Perswazyjny Model Prezentacji - zasady mówienia o konkurencji, opozycji.
  • Sposoby budowania napięcia u słuchaczy (elementy kształtujące motywację i zaangażowanie słuchaczy).
 4. Wstęp do wystąpienia ? jak dobrze rozpocząć prezentację?

  • Dwa cele, jakie należy osiągnąć podczas pierwszych dwóch minut prezentacji (zasada 2:2).
  • Techniki rozpoczęcia prezentacji ? jak uzyskać efekt zainteresowania.
   i pozyskać uwagę publiczności?
  • Sposoby budowania swojego autorytetu u osób słuchających wypowiedzi.
 5. Właściwa część wystąpienia ? jak skutecznie przedstawiać główne tezy?

  • Zasady budowania właściwej części wystąpienia: jasno sformułowany cel, określenie trzech punktów, czytelna struktura części właściwej.
  • Techniki łączenia głównych punktów wystąpienia ? rola ilustracji, pytań łączących.
  • Układ treści wypowiedzi publicznej, cztery rodzaje scenariusza.
 6. Zakończenie wystąpienia ? jak zamknąć prezentację?

  • Cel główny w zakończeniu prezentacji.
  • Metody pracy nad ostatnią fazą prezentacji: zdanie klamra, podsumowanie, pointa etc.
  • Sposoby przygotowania się do sesji pytań.
  • Odpowiedzi na pytania, strategie reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 7. Nieprzychylna i niezainteresowana publiczność ? jak prowadzić prezentację dla sceptyków?

  • Technika przygotowania materiału dla sceptyków - ?Analiza pola siły? K. Lewina.
  • Strategie panowania nad grupą.
  • Reguły budowania przekazu skierowanego do słuchaczy nastawionych nieprzychylnie do głoszonych przez prezentera tez.
  • Pewność siebie w sytuacji konfrontacji i ataku.
  • Strategie reagowania na manipulację, techniki erystyczne.
  • Zasady argumentacji dwustronnej ? ?to są minusy propozycji, ale plusy przeważają ponieważ...?.
  • Technika miękkiej riposty ? jak pozyskać, a nie stracić sceptycznego słuchacza?
  • Model perswazji skierowany do sceptyka. Wykorzystanie zasad pochodzących z negocjacji ?przełamywanie impasu w rozmowach?.
 8. Pokonywanie tremy ? jak radzić sobie z emocjami?

  • Zjawisko stresu i tremy ? mechanizm psychobiologiczny.
  • Zasady rozładowywania stresu przed wystąpieniem.
  • Wizualizacja ? technika opanowania napięcia i przygotowania do trudnej rozmowy.
  • Identyfikacja własnych monologów wewnętrznych w sytuacjach wystąpień.
  • Ćwiczenia rozładowujące emocje przed wystąpieniem.
 9. Wywieranie wpływu ? zrozumienie zagadnienia oddziaływania na ludzi

  • Wywieranie wpływu ? zrozumienie zagadnienia.
  • Obszary i techniki socjotechniczne stosowane w rozmowach biznesowych.
  • Skuteczne wywieranie wpływu w kontakcie z pracownikiem ? zasady.
  • Sugestie socjotechniczne ? wyniki, głos większości, zaangażowanie rozmówcy, wywołanie zobowiązania, postawa bycia przyjaznym, wzbudzenie pozytywnych uczuć.

IV. Wartość dodana

 1. Film - Przesłanie do Zleceniodawcy filmu pt. ?Skuteczna prezentacja?. Film edukacyjny ? przedstawiający zestaw i sposób przygotowania i przeprowadzenia prezentacji. EdisonTeam.pl wyraża zgodę na wykorzystanie filmu do działań edukacyjnych wewnątrz firmy, jednocześnie zastrzega, że film nie może być wykorzystywany na innych szkoleniach prowadzonych przez firmę.
 2. Spotkanie z grupą uczestników szkolenia ? 2 godziny. Trener spotyka się uczestnikami w celu:
  • Rozwinięcia wybranego przez uczestników zagadnienia.
  • Zapoznania się z efektami szkolenia.
  • Udzielenie informacji do rozwoju ? spotkania indywidualne.
 
©2010-2018 EdisonTeam.pl
Strona Główna | Program Cycero | Opinie o programie | Trenerzy | Cookies | Kontakt
projekt i realizacja: • • • • | www.kcpr.pl