Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Storytelling - rzecz o uwodzicielskiej sile fabuły

?Człowiek ? istota opowiadająca historie.?


W. Fisher

 

Szkolenie przygotowujące do opowiadania przekonujących i ciekawych historii

 

I. Wprowadzenie do naszej propozycji

Świat nauki i świat praktyków w swoich wypowiedziach jest jednomyślny?. Badania z obszaru psychologii narracji wskazują na fakt istnienia silnej korelacji między podatnością słuchacza na zmianę stanowiska, a stanem pochłonięcia przez narrację. Słowem, im lepsza historia, tym większa otwartość na podawane argumenty; im bardziej intrygujące prezentowane zdarzenie, tym rosnąca zdolność do zmiany swoich poglądów, przekonań. Profesor T. Brock tak mówi na ten temat: ?Opowieść wpływa na przekonania dotyczące świata rzeczywistego w takim stopniu, w jakim jednostka zostaje pochłonięta przez opowieść (zostaje przeniesiona w świat narracji).?

Z kolei jeden z czołowych badaczy tego obszaru, W. Fisher, kiedyś stwierdził: ?Dobre wyjaśnienia mają więcej wspólnego z opowiadaniem dobrych historii niż ze zbieraniem dowodów czy budowaniem spójnej argumentacji.? Drugim głosem, który opowiada się za stosowaniem historii są ludzie ze świata biznesu, osoby które coraz częściej stosują właśnie tę formę przekazu. Wystarczy tylko obejrzeć słynne wystąpienie S. Jobs?a na Uniwersytecie Harvarda (?Chciałem opowiedzieć wam trzy historie??) czy przeczytać ostatnią książkę Tonego Hsieha, twórcy firmy Zappos, by stwierdzić, że jest to kluczowy sposób, który wykorzystują w swoim przekazie. Oczywiście, niektórzy mogą uznać, że jest to nowa moda, coś co po chwili przeminie, ale jeżeli sprawie przyjrzymy się dokładniej, to okaże się, że jest to jedna z bardziej uniwersalnych form komunikacji, którą stosowano od bardzo dawna. Wystarczy tylko sięgnąć po jedną z pierwszych książek do retoryki ? ?Kształcenie mówcy? w której autor, pisał: ?Przykłady przytaczane są w wypowiedziach jako poglądowe świadectwo zaczerpnięte z procesów rzeczywistych lub domniemanych.? Na czym polega mechanizm oddziaływania opowiadaną historią? Co powoduje, że narracja jest tak skutecznym narzędziem wpływu?

 1. Perswazja nie wprost

  Jedna z podstawowych reguł perswazji stanowi: ?Gdy odbiorca wyczuwa intencje przekonania go do czegoś, zwiększa się jego krytyczne nastawienie do prezentowanych argumentów.? W sytuacji posługiwania się przykładem, historią druga strona (nasz słuchacz/rozmówca) nie wyczuwa tej intencji. Dlaczego? - Oto my opowiadamy o czymś, co się wydarzyło, co miało miejsce. To nie my jesteśmy źródłem argumentu, my odsuwamy się na bok, a owa historia mówi sama za siebie.

 2. Zrozumiałość przekazu

  Przewaga narracji polega na tym, że bazuje na konkrecie ? odnosimy się do jakiegoś wydarzenia, określonej sytuacji. Poprzez to jest łatwiejsza w zrozumieniu dla osób, które myślą mniej w kategoriach abstrakcji, a bardziej w kategoriach konkretu. Dodatkowo, przykłady i historie są bardziej obrazowe - słuchacz nie musi się trudzić nad tym, by wyciągnąć wniosek, zrozumieć treść wypowiedzi.

 3. Zaangażowanie słuchacza

  Przytoczenie historii mocno angażuje publiczność, czy też rozmówcę. Można wręcz powiedzieć, że narracja jest jak chodzenie po bagnie ? wciąga! Ludzie lubią słuchać o rzeczach, które się wydarzyły, miały gdzieś miejsce. Historie wyzwalają emocje i dlatego są tak łatwe do zapamiętania.

 4. Odbiór mówiącego

  Osoba, który przytacza przykłady z życia, pośrednio mówi do swoich słuchaczy: Znam życie, wiem jak to jest, widziałem już wiele... Słuchacze widzą, że mają przed sobą człowieka, który wie, o czym mówi. To nie ktoś, kto jedynie coś przeczytał, a potem zanotował na kartce.


II. Nasza propozycja szkoleniowo-doradcza

 • Idea ? trzy kluczowe cele

  Naszym zamierzeniem jest:

  • przekonanie uczestników spotkania do stosowania krótkich narracji w swoich prezentacjach, czy rozmowach biznesowych ? ?Widzę, że warto wykorzystać tę formę komunikacji?;

  • przekazanie praktycznej wiedzy zawiązanej z zasadami opracowywania historii ? ?Wiem jak opracowywać historie?;

  • przygotowanie zestawu historii dotyczących pracy uczestników szkolenia ? ?Mam do dyspozycji zestaw historii adekwatnych do mojej sytuacji zawodowej?.
 • Charakter współpracy z EdisonTeam.pl

  A. Praca przed szkoleniem ? co dzieje się przed rozpoczęciem szkolenia?

  Do każdego uczestnika zostaje wysłane zaproszenie wraz z zdaniem: ?Przygotuj na spotkanie własną historię?.

  Podczas poszczególnych modułów wykorzystane zostaną autorskie materiały filmowe EdisonTeam.pl, ilustrujące kolejne fazy wystąpienia. Analizie poddane zostaną również przykładowe wystąpienia (znane np. z mediów czy literatury). Każdy z uczestników przedstawia przygotowaną prezentację, natomiast zadaniem trenerów jest przekazanie informacji zwrotnej w celu dalszego rozwoju umiejętności prezentacyjnych każdego uczestnika.

  B. Praca podczas szkolenia ? czego uczą się uczestnicy szkolenia?

  ?CO?? - zawartość merytoryczna

  1. Unikalny i skuteczny sposób prowadzenia prezentacji/rozmowy ? dlaczego narracja jest skutecznym sposobem? Opis mechanizmu wpływu narracji na słuchacza/rozmówcę.

  2. Kryteria dobrej historii i zasady przygotowywania wypowiedzi.

  3. Sesja kreatywna w oparciu o autorską technikę ?Analiza i Synteza? ? wymiana ciekawych i przekonujących historii, które odnoszą się do sytuacji zawodowych uczestników. Cel: inspiracja dla uczestników, zebranie intrygujących i przekonujących historii?

  4. Praktyczny warsztat - jak skonstruować historię? (struktura, suspens, puenta). Cel: stworzenie i dopracowanie zestawu historii pasujących do branży, specyfiki pracy uczestników szkolenia.

  5. Techniki retoryczne wspomagające oddziaływanie historii. Zastosowanie: kontrastu, metafory, łańcucha, cytatu.

  6. Rodzaje historii: historie nastawione na wzmacnianie motywacji i rozwój słuchacza ? menedżerski storytelling, historie nastawione ma przekonanie do rozwiązania, usługi ? sprzedażowy storytelling.

  ?JAK?? ? sposób pracy podczas szkolenia

  Podczas spotkania uczestnicy angażowani są w indywidualne wystąpienia, pracę w małych zespołach; dodatkowo biorą udział w sesji kreatywnej, której celem jest opracowanie bazy historii dopasowanych do ich realiów. Całość warsztatu wzbogacona jest prezentacją wystąpień opartych o storytelling.

  C. Praca po szkoleniu ? jak uczestnicy wspierani są w dalszym rozwoju?

  Pomoc w stworzeniu katalogu kluczowych historii, systematyczne wysyłanie treści z bloga (www.StoSlow.pl), przesłanie do każdego uczestnika audiobooka z przesłaniem dotyczącym skuteczności w prowadzeniu prezentacji.

III. Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

Często podczas prowadzonych warsztatów prosimy uczestników, by podali nam chociażby sześć argumentów przemawiających za ich rozwiązaniem, usługą, czy współpracą z ich firmą etc. Potem wyjaśniamy koncepcję, wedle której dobry argument winien być przekonujący oraz oryginalny i rysujemy wykres z tymi dwiema wartościami.

Następnie prosimy uczestników, aby zaznaczyli, w którym miejscu umieściliby podane wcześniej argumenty. Najczęściej wszystkie z nich ulokowane zostają w ćwiartce nr 1 jako ?mało oryginale ? mało przekonujące?. Dalsza część naszej pracy polega na pokazaniu sposobów, jak przez wykorzystanie storytellingu, wejść w obszar ćwiartki nr 4.

?Umiejętność opowiedzenia dobrej historii est jedną z bardziej cennych umiejętności, jaką może posiadać mówca ? dodaje ona wystąpieniu energii i angażuje publiczność w jego tok.?
D. E. Weber
 
©2010-2018 EdisonTeam.pl
Strona Główna | Program Cycero | Opinie o programie | Trenerzy | Cookies | Kontakt
projekt i realizacja: • • • • | www.kcpr.pl